Dağ başından duman eksik olmaz

Türkçe değiştir

Atasözü değiştir

Dağ başından duman eksik olmaz

  1. Toplumda yüksek ekonomik ve sosyal seviyeye sahip insanların bu konumlarından kaynaklanan sorumlulukları ve bu sorumluluklarından kaynaklanan birtakım sorunları ve sıkıntıları vardır. Bu durum, zenginlik ve makam devam ettiği sürece hiç eksilmez.

Sepet sepet yumurtah Yusuf beni unutmah unutursan küserim mektubunu keserim