Ek:Açıklamalar

Bu sözlüğün içeriğinde kullanılan terim ve kısaltmaların açıklamaları. Ayrıca bakınız Vikisözlük:Açıklamalar, sayfası da Vikisözlük topluluğu tarafınca diğer yerlerde kullanılan terimler içindir.


İçindekiler: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


ADüzenle

akronim
Bir söz dizisindeki sözcüklerin genellikle baş harflerinin ve bazen de bazı sözcüklerin orta veya son harflerinin de katılmasıyla oluşturulan bir kısaltma türüdür. Akronimler, kendileri normal sözcükmüş gibi telaffuz edilir, örneğin NATO. Bunun zıddı için bkz. baş harfçilik (initialism).
anlam karşıtı
Anlamları birbirinin karşıtı olan söz, antonim.

BDüzenle

baş harfçilik
Baş harfçilik (initialism), bir söz dizisindeki sözcüklerin ilk harflerinden oluşturulmuş kısaltmalardır. Böyle bir kısaltmadaki baş harfler, akronimin aksine, ayrı ayrı telaffuz edilir. Örneğin, TRT.

SDüzenle

sayılabilen, sayılabilir ad
Bir belirsiz tanımlık veya sayılar ile birlikte kullanılabilen, ayrıca çoğul hali olabilen sözcükleri niteler. Anlam karşıtı: sayılamayan veya sayılamaz.
sayılamayan, sayılamaz ad
Bir belirsiz tanımlık veya sayılar ile birlikte kullanılamayan, yani çoğul hali alamayan sözcükleri niteler. Anlam karşıtı: sayılabilen.

TDüzenle

topluluk adı, pluralia tantum
Bir adın (veya adın bir anlamının) kökeni bakımından çoğul olması ve (aynı anlamınının) tekil halde kullanılmaması.