Türkçe

değiştir

Özel ad

değiştir

El (belirtme hâli El)

[1] Bir soyadı. Il, ülke, memleket
[2] Bir soyadı. Ilgi, bağlantı
[3] Bir soyadı. Barış, sukunet
[4] Bir soyadı. Kolun, bilekten aşağısı

Kaynakça

değiştir
  • Kutalmış, Orhan G. (2003). Türkçe Kişi Adları. İstanbul: Karabudun Yayınları.