Ayrıca bakınız: ela, elä

Türkçe değiştir

Özel ad değiştir

Ela (belirtme hâli Ela'yı)

[1] bir soyadı. Renkli alacalı

Kaynakça değiştir

  • Kutalmış, Orhan G. (2003). Türkçe Kişi Adları. İstanbul: Karabudun Yayınları.