Fingernagel

AlmancaDüzenle

Düzenle

Fingernagel ? (tamlayan hâli Fingernagel, çoğulu Fingernagelen)

[1] tırnak