Gedicht

AlmancaDüzenle

Düzenle

Gedicht n (tamlayan hâli Gedichtes veya Gedichts, çoğulu Gedichte)

  1. (şiir sanatı) şiir, manzume, nazım, koşuk

HecelemeDüzenle

[Ge·dicht], de. çoğul Ge·dich·te