Ayrıca bakınız: januar, január

AlmancaDeğiştir

SöylenişDeğiştir

Ses Dosyası:   Januar, Çoğul:  

Değiştir

Januar

  1. (aylar) ocak, kânunusani