Jerusalim

Sırp-HırvatçaDüzenle

Düzenle

Jerusalim

  1. (Boşnak, Sırp, Hırvat ağzı) Kudüs