Fince değiştir

[ka·ri·bi·an·me·ri]

Özel ad değiştir

Karibianmeri

  1. (denizler) Karayip Denizi