Konstantinopolj

Sırp-HırvatçaDüzenle

Özel adDüzenle

Konstantinopolj

  1. (Boşnak, Sırp, Hırvat ağzı) İstanbul