Labialisierung

AlmancaDüzenle

Düzenle

Labialisierung ? (tamlayan hâli Labialisierung, çoğulu Labialisierungen)

[1] (dil bilimi) dudaksıllaşma