Ayrıca bakınız: major

Almanca değiştir

değiştir

Major ? (tamlayan hâli Major, çoğulu Majoren)

 eril
[1] (askeriye) binbaşı