Ayrıca bakınız: MT, Mt., mt

Türkçe değiştir

Kısaltma değiştir

Mt

  1. (elementler) meitneryum