Potential

Ayrıca bakınız: potential

AlmancaDeğiştir

Değiştir

Potential ? (tamlayan hâli Potential, çoğulu Potentialen)

cinssiz
[1] (fizik) gizil güç, potansiyel