Romen dili

TürkçeDüzenle

Düzenle

Romen dili (belirtme hâli Romen dilini, çoğulu Romen dilleri)

[1] Hint-Avrupa dillerinin alt birimi, kökeni Roma İmparatorluğu'nun dili Latince olan bütün dilleri kapsar