Srbija

Sırp-HırvatçaDüzenle

Dinle

YazılışlarDüzenle

Düzenle

Srbija

  1. (ülkeler) (Sırp ağzı) Sırbistan