Ayrıca bakınız: turska

Sırp-HırvatçaDeğiştir

YazılışlarDeğiştir

Özel adDeğiştir

Turska

  1. (ülkeler) (Boşnak, Sırp, Hırvat ağzı) Türkiye