Yardım:Üstünlük

Sıfatlarda en az ikiden en üstün olma durumu Türkçede bu durumdaki sıfat, en kelimesini önüne alır.