Yardım:Eski Yazı

Eski Yazı, Türkçenin Arap yazaçlarıyla yazıldığı dönemi belirten genel bir tanımlamadır. Gündizinsel olarak Latin yazaçlarından önce, Orkun-Yenisey Yazısı ve Uygur yazısından sonraya denk gelir.