Yardım:Karşılaştırma

Sıfatlarda bir şeye göre daha üstün olma durumu. Türkçede bu durumdaki sıfat, daha kelimesini önüne alır.