Yardım:Söyleniş

Maddelere ses eklemek için şu viki kodunu kullanın:

====Söyleniş====

:[[Yardım:Söyleniş|Ses Örneği]]: [[Dosya:tr_tr_araba.ogg|thumb|"araba"'nın söylenişi]]

Burada:

  • "Dosya:tr_tr_araba.ogg" commons 'a yüklenmiş bir ses dosyası, ve
  • "arabanın söylenişi" ise ses dosyası ile ilgili kısa bir açıklamadır.

Sonuçta şunü elde ederiz:

Söyleniş değiştir

Ses Örneği:
Dosya:tr tr araba.ogg
"araba"'nın söylenişi

Varolmayan ses dosyasına bağlantı değiştir

Eğer ses dosyası commons'ta yok ise bu "oynat" işareti kaybolur ve ses dosyası adı kırmızı renk ile oynatıcı çerçevesinde gözükür:

Söyleniş değiştir

Ses Örneği:
Dosya:ldfkaflf tr araba.ogg
"araba"'nın söylenişi

Bu durumda ses dosyasının adının doğru olup olmadığı gözden geçirilmelidir. Eğer bu sorunu çozmedi ise ses dosyası commons:'da yok demektir. Bu durumda ses dosyasını commons:'a yükleyiniz.

Ses dosyası nasıl yüklenir? değiştir

Tamamen kendiniz tarafından yaratılmış bir ses dosyası için şu bağlantıyı kullanın:

Aksi halde daha genel bir sayfadan uygun bir yükleme biçimi bulun:

Not: yüklenecek ses dosyası özgür Ogg Vorbis biçimde olmalıdır.