Yardım:Türkçe Sescil Abece

Bu sayfa hazırlanırken yararlanılan kaynak: Ergenç, İ. (1995). Konuşma Dili ve Türkçenin Söyleyiş Sözlüğü. Ankara: Simurg. ISBN 975-7444-08-1.

Aşağıdaki tablodan yararlanarak IPA işaretlerini yazabilirsiniz. Bunun için Unicode sayılarının önüne "&#x" arkasına ise ";" işaretini getirmek yeterlidir. Örneğin, c harfinin sesini göstermek için Unicode Kodu sütununda işaretin kodunu buluyoruz: 02A4. Bunun önüne ve arkasına getirdiğimiz işaretlerle "ʤ"yazdığımızda istediğimiz ʤ işaretini elde ederiz.

Harf IPA işareti Unicode Kodu Örnekler Açıklamalar
a [Lütfen bir dil kodu girin.] U+0251 ad /Lütfen bir dil kodu girin./, tam /Lütfen bir dil kodu girin./, hava /Lütfen bir dil kodu girin./, badem /Lütfen bir dil kodu girin./
[Lütfen bir dil kodu girin.] U+0061 alp /Lütfen bir dil kodu girin./, labada /Lütfen bir dil kodu girin./, dükkân /Lütfen bir dil kodu girin./
b [Lütfen bir dil kodu girin.] U+0062 baba /Lütfen bir dil kodu girin./, tablo /Lütfen bir dil kodu girin./
c [Lütfen bir dil kodu girin.] U+02A4 cam /Lütfen bir dil kodu girin./, cin /Lütfen bir dil kodu girin./, koca /Lütfen bir dil kodu girin./
ç [Lütfen bir dil kodu girin.] U+02A7 çam /Lütfen bir dil kodu girin./, çim /Lütfen bir dil kodu girin./, bıçkı /Lütfen bir dil kodu girin./
d [Lütfen bir dil kodu girin.] U+0064 dam /Lütfen bir dil kodu girin./, dede /Lütfen bir dil kodu girin./, hiddet /Lütfen bir dil kodu girin./
e [Lütfen bir dil kodu girin.] U+0065 emel /Lütfen bir dil kodu girin./, elma /Lütfen bir dil kodu girin./
[Lütfen bir dil kodu girin.] U+025B emel /Lütfen bir dil kodu girin./, belge /Lütfen bir dil kodu girin./
f [Lütfen bir dil kodu girin.] U+0066 fil /Lütfen bir dil kodu girin./, fiil /Lütfen bir dil kodu girin./, laf /Lütfen bir dil kodu girin./
g [Lütfen bir dil kodu girin.] U+0261 gam /Lütfen bir dil kodu girin./, gık /Lütfen bir dil kodu girin./, grafik /Lütfen bir dil kodu girin./ Kalın ünlülerden ya da ünsüzlerden önce geldiğinde /g/ olarak seslendirilir.
[Lütfen bir dil kodu girin.] U+025F gen /Lütfen bir dil kodu girin./, gelin /Lütfen bir dil kodu girin./, figür /Lütfen bir dil kodu girin./ İnce ünlülerden önce geldiğinde /Lütfen bir dil kodu girin./ olarak (/g/ sesine göre damağın biraz daha ön tarafında) seslendirilir.
ğ [1] dağ /Lütfen bir dil kodu girin./, iğne /Lütfen bir dil kodu girin./

[2] ağıt /Lütfen bir dil kodu girin./, doğa /Lütfen bir dil kodu girin./, öğe /Lütfen bir dil kodu girin./
[3] eğitim /Lütfen bir dil kodu girin./, eğlence /Lütfen bir dil kodu girin./

[1] Çoğu kez önündeki ünlünün uzun okunmasına neden olur.

[2] Önünde ve arkasında ayrı nitelikte ünlüler bulunuyorsa ünlü kayması oluşur.
[3] Önünde ve arkasında düz öndil ünlüleri (i, e) bulunuyorsa, "y" (/j/) sesine dönüşebilir. Yarı ünlü sayılan /j/ sesinin çıkış yeri /i/ sesine çok yakın olduğundan sözde ünlü kayması ortaya çıkar.

h [Lütfen bir dil kodu girin.] U+0068 hak /Lütfen bir dil kodu girin./, his /Lütfen bir dil kodu girin./, bahçe /Lütfen bir dil kodu girin./
ı [Lütfen bir dil kodu girin.] U+0268 ısı /Lütfen bir dil kodu girin./, ışık /Lütfen bir dil kodu girin./
i [Lütfen bir dil kodu girin.] U+0069 iade /Lütfen bir dil kodu girin./
[Lütfen bir dil kodu girin.] U+026A bin /Lütfen bir dil kodu girin./
j [Lütfen bir dil kodu girin.] U+0292 jet /Lütfen bir dil kodu girin./, bej /Lütfen bir dil kodu girin./
k [Lütfen bir dil kodu girin.] U+006B kan /Lütfen bir dil kodu girin./, kın /Lütfen bir dil kodu girin./, kol /Lütfen bir dil kodu girin./, kul /Lütfen bir dil kodu girin./, bakla /Lütfen bir dil kodu girin./, Aynı hece içinde kalın ünlülerden önce ya da sonra /Lütfen bir dil kodu girin./ olarak seslendirilir.
[Lütfen bir dil kodu girin.] U+0063 kel /Lütfen bir dil kodu girin./, kin /Lütfen bir dil kodu girin./, köy /Lütfen bir dil kodu girin./, kül /Lütfen bir dil kodu girin./ Aynı hece içinde ince ünlülerden önce ya da sonra /Lütfen bir dil kodu girin./ olarak seslendirilir.
l [Lütfen bir dil kodu girin.] U+006C bel /Lütfen bir dil kodu girin./
[Lütfen bir dil kodu girin.] U+026B bal /Lütfen bir dil kodu girin./,
m [Lütfen bir dil kodu girin.] U+006D madde /Lütfen bir dil kodu girin./, maaş /Lütfen bir dil kodu girin./, mil /Lütfen bir dil kodu girin./, sembol /Lütfen bir dil kodu girin./
n [Lütfen bir dil kodu girin.] U+006E ben /Lütfen bir dil kodu girin./, neden /Lütfen bir dil kodu girin./
[Lütfen bir dil kodu girin.] U+014B banka /Lütfen bir dil kodu girin./, bengi /Lütfen bir dil kodu girin./ "n" harfi "k" ya da "g" harfinden önce yazılıyorsa /Lütfen bir dil kodu girin./ olarak seslendirilir.
o [Lütfen bir dil kodu girin.] U+006F
[Lütfen bir dil kodu girin.] U+0254
ö [Lütfen bir dil kodu girin.] U+00F8
[Lütfen bir dil kodu girin.] U+0153
p [Lütfen bir dil kodu girin.] U+0070 para /Lütfen bir dil kodu girin./, pil /Lütfen bir dil kodu girin./, sap /Lütfen bir dil kodu girin./, sarp /Lütfen bir dil kodu girin./
r [Lütfen bir dil kodu girin.] U+0072
[Lütfen bir dil kodu girin.] U+027E
[Lütfen bir dil kodu girin.] U+0263
s [Lütfen bir dil kodu girin.] U+0073 sil /Lütfen bir dil kodu girin./, set /Lütfen bir dil kodu girin./, pisi /Lütfen bir dil kodu girin./, pes /Lütfen bir dil kodu girin./,
ş [Lütfen bir dil kodu girin.] U+0283 şahıs /Lütfen bir dil kodu girin./, şahin /Lütfen bir dil kodu girin./, şiş /Lütfen bir dil kodu girin./, baş /Lütfen bir dil kodu girin./, düş /Lütfen bir dil kodu girin./, kişi /Lütfen bir dil kodu girin./
t [Lütfen bir dil kodu girin.] U+0074 tabak /Lütfen bir dil kodu girin./, tepe /Lütfen bir dil kodu girin./, bit /Lütfen bir dil kodu girin./, kot /Lütfen bir dil kodu girin./, bütün /Lütfen bir dil kodu girin./
u [Lütfen bir dil kodu girin.] U+0075
[Lütfen bir dil kodu girin.] U+028A
ü [Lütfen bir dil kodu girin.] U+028F
[Lütfen bir dil kodu girin.] U+0079
v [Lütfen bir dil kodu girin.] U+0076
[Lütfen bir dil kodu girin.] U+028B
y [Lütfen bir dil kodu girin.] U+006A yan /Lütfen bir dil kodu girin./, yel /Lütfen bir dil kodu girin./, yıl /Lütfen bir dil kodu girin./, yol /Lütfen bir dil kodu girin./ "y" harfi hecenin ilk harfiyse /Lütfen bir dil kodu girin./ olarak seslendirilir.
[Lütfen bir dil kodu girin.] U+026A tay /Lütfen bir dil kodu girin./, mey /Lütfen bir dil kodu girin./, kıyma /Lütfen bir dil kodu girin./, soy /Lütfen bir dil kodu girin./, köy /Lütfen bir dil kodu girin./, duy /Lütfen bir dil kodu girin./, tüy /Lütfen bir dil kodu girin./ "y" harfi hecenin son harfiyse (ünlüden sonra geldiği için) /Lütfen bir dil kodu girin./ olarak seslendirilir ve bir ünlü kayması ortaya çıkar.
z [Lütfen bir dil kodu girin.] U+007A zam /Lütfen bir dil kodu girin./,
[Lütfen bir dil kodu girin.] U+0290 yoz /Lütfen bir dil kodu girin./