açıklığa kavuşturmak

TürkçeDüzenle

EylemDüzenle

açıklığa kavuşturmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi açıklığa kavuşturur)

[1] (bir konu veya sorunu) aydınlatmak, kapalılıktan kurtarmak, anlaşılır duruma getirmek