Karaçay Balkarca değiştir

Düzenleme yapıldıktan sonra bu not silinmelidir.

değiştir

  1. Cin, hortlak
  2. öcü, gulyabani

Eski Türkçe değiştir

Düzenleme yapıldıktan sonra bu not silinmelidir.

değiştir

  1. Umacı (bununla çocuklar korkutulur)
  2. Ağır basma
  3. Kabus