İngilizceDüzenle

İlgeçDüzenle

about

[1] hakkında
[2] etrafında

ÖrneklerDüzenle

[1] "I will talk about dogs."
[2] "Bind them about thy neck"

BelirteçDüzenle

about

[1] yaklaşık, aşağı yukarı, hemen hemen (sayılar için)

ÖrneklerDüzenle

[1] "He was about thirteen years old."