agnòsia

KatalancaDüzenle

Düzenle

agnòsia

[1] (nöroloji) agnozi, agnosi, tanısızlık