agronomia

FinceDüzenle

[ag·ro·no·mi·a]

Düzenle

agronomia

  1. (bilim, tarım) tarım bilimi, agronomi