alet olmak

TürkçeDüzenle

EylemDüzenle

alet olmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi alet olur)

[1] Bilerek bir çıkar karşılığıveya bilmeyerek kötü bir işte aracılık etmek, vasıta olmak