amme idaresi

TürkçeDeğiştir

Değiştir

amme idaresi (belirtme hâli amme idaresini, çoğulu amme idareleri) amme idaresi

[1] (kamu yönetimi) kamu yönetimi

KaynakçaDeğiştir