Türkçe değiştir

Ön ad değiştir

angaje (karşılaştırma daha angaje, üstünlük en angaje)

  1. "Bağlamak" anlamındaki angaje etmek, "bağlanmak" anlamındaki angaje olmak birleşik fiillerinde geçen bir söz
    Batılı uygarlık aydınları mutlaka gelişmeyle, ilerlemeyle ilgili bir akıma angaje olmaya itti. - A. İlhan

Köken değiştir

  1. Fransızca engagé (fr)

Kaynakça değiştir

Çeviriler değiştir