arapski

Sırp-HırvatçaDüzenle

Düzenle

arapski

  1. (diller) (Sırp, Hırvat ağzı) Arapça