atını sağlam kazığa bağlamak

TürkçeDüzenle

EylemDüzenle

atını sağlam kazığa bağlamak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi atını sağlam kazığa bağlar)

[1] Eşeğini sağlam kazığa bağlamak

KökenDüzenle

[1] Türkçe

KaynakçaDüzenle