axtarmaq

AzericeDüzenle

Diğer yazılışlar
Arap
Kiril ахтармаг
Latin axtarmaq

KökenDüzenle

Eski Türkçe

EylemDüzenle

axtarmaq

  1. aramak
    Axtardığımı tapa bilmirəm. — Aradığımı bulamıyorum.