Türkçe değiştir

Belirteç değiştir

aynı zamanda

  1. hem de, bununla birlikte
    Buna aynı zamanda burjuvazinin zaafının alameti olarak bakmak lazımdır. - N. Hikmet
  2. aynı anda
    Herkesi aynı zamanda memnun etmenin yolu yok herhâlde. - A. M. Dranas

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir