Türkçe değiştir

Eylem değiştir

ayrımak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi ayrır) -ır

  1. Başım bu kadar ağrımak zorunda mı?