bašča

Sırp-HırvatçaDüzenle

Düzenle

bašča

  1. (Hırvat ağzı) bahçe