Türkçe değiştir

 
(anatomi, primatlar): Erkek ve kadın bacakları

Köken değiştir

Eski Türkçe. Bu şekliyle kelime tarihî metinlerde ve Oğuz grubu dışındaki Türk lehçelerinde kullanılmamaktadır. H. Eren kelimenin Farsça pa-/pay- (ayak) kökünden -ak ekiyle türetildiğini savunur. Bize göre kelimenin Türkçe but kökünden gelmiş olması mümkündür. but-kak (<but-gak) biçiminden -tg->-g- ünsüz tekleşmesi, -g->-c- sızıcılaşma temayülü ve uzunluktan kaynaklanan ünlü genişlemesi (u>a) ile açıklanabilir. Eski Türkçedeki pek çok uzun dar ünlü, Türkiye Türkçesinde genişlemiştir (ti- > de-, bil> bel, yi- > yevb.). Türkçede bu kelime ile anlam ilgisi bulunan budak, organ adından aktarılmış olmalıdır. Türkçe but ile Farsça pa(y) sonradan karışmış olabilir. Ancak -ak (<-gak) eki Türkçedir.

Söyleniş değiştir

değiştir

bacak (belirtme hâli bacağı, çoğulu bacaklar)

 1. Bâzı şeylerin yerden yüksekçe durmasını sağlayan dayak, destek veya bunlardan her biri, ayak
  İpleri sedirlerin bacaklarına doladılar. — L. Tekin
 2. (anatomi, primatlar) Vücudun yürümeye yarayan kasıktan tabana kadar olan bölüm, satan
  Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak
  Boşanır sırtlara, vâdîlere, sağnak sağnak.
   — M. Â. Ersoy
  Yorgun vücudunu zahmetle taşıyan ince bacakları üstünde doğruldu. — P. Safa
 3. (anatomi, zooloji) Hayvanlarda yürümeye veya atlamaya yarayan organ
 4. (iskambil) Kâğıtlarında genç erkek resimli kâğıt, oğlan

Çekimleme değiştir

Deyimler değiştir

Türetilmiş kavramlar değiştir

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir

Ek okumalar değiştir

Gagavuzca değiştir

Söyleniş değiştir

 • Heceleme: ba‧cak

değiştir

bacak

 1. (anatomi) bacak

Kaynakça değiştir

 • Etymological Dictionaries - Andras Rajki