Ayrıca bakınız: bacakkalemi, bacaksız

TürkçeDeğiştir

Değiştir

bacak (belirtme hâli bacağı, çoğulu bacaklar) -ğı

 
Vikipedi
bacak hakkında Türkçe Vikipedi'de ansiklopedik bilgi bulabilirsiniz.
 
Bacak
  1. (anatomi) vücudun yürümeye yarayan kasıktan tabana kadar olan bölüm, satan
    Yorgun vücudunu zahmetle taşıyan ince bacakları üstünde doğruldu. - P. Safa
  2. (anatomi) hayvanlarda yürümeye veya atlamaya yarayan organ
  3. bazı şeylerin yerden yüksekçe durmasını sağlayan dayak, destek veya bunlardan her biri, ayak
    İpleri sedirlerin bacaklarına doladılar. - L. Tekin
  4. (iskambil) kâğıtlarında genç erkek resimli kâğıt, oğlan

KökenDeğiştir

Eski Türkçe
Sözcük bu şekliyle tarihî metinlerde ve Oğuz grubu dışındaki Türk lehçelerinde kullanılmamaktadır. H. Eren kelimenin Farsça pa-/pay- (ayak) kökünden -ak ekiyle türetildiğini savunur. Bize göre kelimenin Türkçe but kökünden gelmiş olması mümkündür. but-kak (<but-gak) biçiminden -tg->-g- ünsüz tekleşmesi, -g->-c- sızıcılaşma temayülü ve uzunluktan kaynaklanan ünlü genişlemesi (u>a) ile açıklanabilir. Eski Türkçedeki pek çok uzun dar ünlü, Türkiye Türkçesinde genişlemiştir (ti- > de-, bil> bel, yi- > yevb.). Türkçede bu kelime ile anlam ilgisi bulunan budak, organ adından aktarılmış olmalıdır. Türkçe but ile Farsça pa(y) sonradan karışmış olabilir. Ancak -ak (<-gak) eki Türkçedir.

DeyimlerDeğiştir

ÇevirilerDeğiştir

KaynakçaDeğiştir

GagavuzcaDeğiştir

KökenDeğiştir

Farsça pay-cha

Değiştir

bacak

  1. (anatomi) bacak

KaynakçaDeğiştir

  • Etymological Dictionaries - Andras Rajki