TürkçeDüzenle

Düzenle

bacak (belirtme hâli bacağı, çoğulu bacaklar) -ğı

 
Bacak
bacak hakkında Türkçe Vikipedi'de ansiklopedik bilgi bulabilirsiniz.
 1. (anatomi) vücudun yürümeye yarayan kasıktan tabana kadar olan bölüm
  Yorgun vücudunu zahmetle taşıyan ince bacakları üstünde doğruldu. - P. Safa
 2. (anatomi) hayvanlarda yürümeye veya atlamaya yarayan organ
 3. bazı şeylerin yerden yüksekçe durmasını sağlayan dayak, destek veya bunlardan her biri, ayak
  İpleri sedirlerin bacaklarına doladılar. - L. Tekin
 4. (iskambil) kâğıtlarında genç erkek resimli kâğıt, oğlan

KökenDüzenle

Lütfen bir dil kodu girin.
Sözcük bu şekliyle tarihî metinlerde ve Oğuz grubu dışındaki Türk lehçelerinde kullanılmamaktadır. H. Eren kelimenin Farsça pa-/pay- (ayak) kökünden -ak ekiyle türetildiğini savunur. Bize göre kelimenin Türkçe but kökünden gelmiş olması mümkündür. but-kak (<but-gak) biçiminden -tg->-g- ünsüz tekleşmesi, -g->-c- sızıcılaşma temayülü ve uzunluktan kaynaklanan ünlü genişlemesi (u>a) ile açıklanabilir. Eski Türkçedeki pek çok uzun dar ünlü, Türkiye Türkçesinde genişlemiştir (ti- > de-, bil> bel, yi- > yevb.). Türkçede bu kelime ile anlam ilgisi bulunan budak, organ adından aktarılmış olmalıdır. Türkçe but ile Farsça pa(y) sonradan karışmış olabilir. Ancak -ak (<-gak) eki Türkçedir.

DeyimlerDüzenle

ÇevirilerDüzenle

KaynakçaDüzenle

 • Türk Dil Kurumu: "bacak"

GagavuzcaDüzenle

KökenDüzenle

Lütfen bir dil kodu girin. pay-cha

Düzenle

bacak

 1. (anatomi) bacak

KaynakçaDüzenle

 • Etymological Dictionaries - Andras Rajki