bar bar

TürkçeDüzenle

BelirteçDüzenle

bar bar

[1] bağırmak fiili ile kullanılarak bağırışın öfkeli ve yüksek sesle olduğunu anlatır
[2] apaçık görünmek, ortada olmak

KökenDüzenle

Türkçe

KaynakçaDüzenle