Türkçe değiştir

Eylem değiştir

beklenilmek beklenilmek -ir beklenilmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi beklenilir)

[1] beklenmek
Alınan tedbirlere rağmen Türkiye'nin nüfus artışını, beklenilen bir şekilde durdurmak pek mümkün görünmüyor. - M. Kaplan

Kaynakça değiştir