Tatarca değiştir

Adıl değiştir

ber-berse

[1] birbiri