birbirinin ağzına tükürmek

Türkçe değiştir

Eylem değiştir

birbirinin ağzına tükürmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi birbirinin ağzına tükürür)

[1] Bir sorunda, bir olayda sözleşmişgibi, ağız birliği yapmak