boşu boşuna

TürkçeDüzenle

BelirteçDüzenle

boşu boşuna

[1] boşuna
Feti Bey'in boşu boşuna çene patlatmayacağı herkesçe bilinirdi. - K. Korcan

KaynakçaDüzenle