Türkçe değiştir

Söyleniş değiştir

  • Heceleme: bo‧ya‧sı

Köken değiştir

boya + -sı

değiştir

boyası

  1. boya (ad) sözcüğünün çekimi:
    1. üçüncü tekil şahıs iyelik tekil
    2. üçüncü çoğul şahıs iyelik tekil