düşünülmek

TürkçeDüzenle

EylemDüzenle

düşünülmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi düşünülür)

[1] düşünmek işine konu olmak veya düşünmek durumunda bulunulmak