Türkçe değiştir

Ön ad değiştir

damaksıl (karşılaştırma daha damaksıl, üstünlük en damaksıl)

[1] (ses bilgisi) Damakla ilgili

Çeviriler değiştir