Sırp-HırvatçaDüzenle

BelirteçDüzenle

danas

  1. (Hırvat ağzı) bugün