Türkçe değiştir

Söyleniş değiştir

IPA(anahtar): /de‿ˈmec/
Heceleme: değ‧mek

Köken değiştir

Eski Türkçe teg(teg, aynı seviyede, , eşit) sözcüğünden, teŋ(teŋ, dengeli, denk), teŋe-(teŋe-, karşılaştırmak, ölçmek). Kazak ve Kırgız dillerindeki теңге kelimesi ile soydaştır. Türkçedeki denge kelimesi ile akrabadır.

Eylem değiştir

değmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi değer) -er

 1. aralık kalmayıncaya kadar birbirine yaklaşmak, dokunmak, temas etmek
  Kapıdan bir an birbirimize 'değerek'kıymet girdik. - Y. Z. Ortaç
 2. değerinde olmak, kıymetinde olmak
  Benim ömrümün üç günü üç yüz bin liraya değer. - H. Taner
 3. erişmek, ulaşmak
  Mektup elime değmedi. Yaşı on beşine değince
 4. değerde olmak
  Bütün Dünya'ya değer gözlerin.
 5. herhangi bir vasıfta olmak
  Babaannem özel bir kadındı. Anlatılmaya değer. - A. Kutlu
 6. karşılık olmak
  Evet, onun için her şeyi feda etmeye değer. - A. Kabaklı
 7. istenilen yere düşmek, rast gelmek, isabet etmek
  Kurşun hedefe değdi.
 8. zevk veren şeylerle hoşa gitmek
  Bu kahve değdi doğrusu.

Çekimleme değiştir

Zıt anlamlılar değiştir

Deyimler değiştir

Türetilmiş kavramlar değiştir

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir

Türkmence değiştir

Eylem değiştir

değmek

 1. değmek, dokunmak
 2. eş değerde olmak

Kaynakça değiştir

 • Atacanov, Ata (1922). Türkmendolu Yir Sözlüğü.