Ayrıca bakınız: Dede

TürkçeDeğiştir

KökenDeğiştir

Eski Türkçe

Değiştir

dede (belirtme hâli dedeyi, çoğulu dedeler)

[1] (aile) torunu olan erkek, büyükbaba, büyükpeder, annenin ya da babanın babası
Dedenin kabri yanında bir çukur kazılmış. - Y. Z. Ortaç
[2] büyükbabadan başlayarak geriye doğru atalardan her biri, yaşlı erkek
[3] mevlevi tarikatında çile doldurmuş olan dervişlere verilen unvan
[4] ata
[5] bazı dinsel inançlarda sözü dinlenen, bilge ve saygın kişi


Eş anlamlılarDeğiştir

[1] büyük baba

AtasözleriDeğiştir

Dede koruk yer, torununun dişi kamaşır
Hacı hacı olmaz gitmekle Mekke'ye, dede dede olmaz gitmekle tekkeye

KaynakçaDeğiştir

ÇevirilerDeğiştir

ÜnlemDeğiştir

dede

[1] yaşlı erkeklere söylenen bir seslenme sözü