Türkçe

değiştir

denilmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi denilir)

[1] Ad verilmek
[2] Söylenmek, sözü edilmek.