Türkçe

değiştir

dinletmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi dinletir)

[1] Dinlemesini sağlamak, söz geçirmek